Ali se vse gradivo za sejo NS obravnava tudi na seji uprave?

Gradiva, katera na sejah obravnava nadzorni svet družbe, so ...

Poglej dokument
07. 05. 2024 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. seja NS

Poročanje na svetu delavcev o sejah nadzornega sveta

V družbi je prišlo do zamenjave sveta delavcev (SD) in pred ...

Poglej dokument
06. 12. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. seja NS

Sejnina v primeru sodelovanja preko pooblaščenca

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino ...

Poglej dokument
22. 11. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. seja NS

Odločilen glas predsednika nadzornega sveta

Imam vprašanje glede uporabe odločilnega glasu predsednika ...

Poglej dokument
30. 08. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović seja NS

Sprejem sklepa pri vzdržanem glasu

Prosila bi vas za pomoč pri vprašanju, vezano na sprejetje ...

Poglej dokument
29. 08. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. seja NS

Številčenje sej v primeru menjave polovice članov NS

Seje NS in komisij NS vodimo npr. NS VII-9/2023 (kar pomeni ...

Poglej dokument
11. 07. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović seja NS

Nadaljevanje prekinjene redne seje

Nadzorni svet se je sestal na redni seji, ki je zaradi zaht ...

Poglej dokument
16. 06. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. seja NS

Prisotnost na dopisni seji in sejnina

Na dopisni seji je bil sprejet sklep z večino glasov. Iz tega zornega kota ni toliko bis ...

Poglej dokument
24. 05. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. seja NS

Ali je dopustno širiti dnevni red začete seje NS, če se vsi prisotni člani s širitvijo ne strinjajo?

Predsednik nadzornega sveta je z vabilom sklical sejo. Pri ...

Poglej dokument
22. 12. 2021 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. seja NS

Rezultati ankete o dinamiki na sejah nadzornih svetov

Za člansko srečanje 2021 smo izbrali temo pomena dinamike n ...

Poglej dokument
19. 11. 2021 - Raziskave in študije - mag. Irena Prijović seja NS

Ali lahko izpeljemo sejo NS, če svet delavcev ni uspel izvoliti novih članov NS?

Potekel je mandat članoma NS, ki sta predstavnika zaposleni ...

Poglej dokument
22. 10. 2021 - Pravni nasveti seja NS

Strokovna razprava ZNS: O pomenu dinamike na sejah nadzornih svetov

Ključ do učinkovitejšega korporativnega upravljanja leži v izboljšanju socialne dinamike ...

Poglej dokument
14. 10. 2021 - Priporočila in kodeksi seja NS

Sklic in veljavnost seje NS - kršenje poslovnika NS

V primeru, da je v poslovniku NS zapisano, da se seja sklič ...

Poglej dokument
03. 01. 2020 - Pravni nasveti seja NS

Ali obstaja kakšno pravilo / vodilo, ali se korespondenčne in redne seje številčijo skupaj ali ločeno?

Ali obstaja kakšno pravilo / vodilo, ali se korespondenčne in redne seje številčijo skup ...

Poglej dokument
03. 01. 2020 - Pravni nasveti seja NS

Ali so člani NS upravičeni do nadomestila za prehrano (dnevnice) za čas trajanja njihovega dela v NS?

Na podlagi sklepa ustanovitelja so člani nadzornega sveta i ...

Poglej dokument
11. 02. 2020 - Pravni nasveti seja NS

Kako se beležijo delovne ure predstavnikoma zaposlenih v NS, ko so seje NS izvedene v rednem delovnem ...

Na zadnji seji nadzornega sveta je bilo izpostavljeno vpraš ...

Poglej dokument
24. 02. 2020 - Pravni nasveti seja NS

Veljavnost glasovanja na dopisni seji, če niso oddane vse glasovnice?

Nadzorni svet, ki šteje 3 člane, je sklical korespondenčno ...

Poglej dokument
10. 03. 2020 - Pravni nasveti seja NS

Ali sme predsednik ali član NS izven seje oz. med dvema rednima sejama zaprositi za dodatna pojasnila ...

Ali sme predsednik ali član NS izven seje oz. med dvema red ...

Poglej dokument
10. 03. 2020 - Pravni nasveti seja NS