Prisotnost na dopisni seji in sejnina

V družbi smo pristopili k izvedbi velikega projekta v sodel ...

Poglej dokument
24. 05. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. seja NS

Ali je dopustno širiti dnevni red začete seje NS, če se vsi prisotni člani s širitvijo ne strinjajo?

Predsednik nadzornega sveta je z vabilom sklical sejo. Pri ...

Poglej dokument
22. 12. 2021 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. seja NS

Rezultati ankete o dinamiki na sejah nadzornih svetov

Za člansko srečanje 2021 smo izbrali temo pomena dinamike n ...

Poglej dokument
19. 11. 2021 - Raziskave in študije - mag. Irena Prijović seja NS

Ali lahko izpeljemo sejo NS, če svet delavcev ni uspel izvoliti novih članov NS?

Potekel je mandat članoma NS, ki sta predstavnika zaposleni ...

Poglej dokument
22. 10. 2021 - Pravni nasveti seja NS

Strokovna razprava ZNS: O pomenu dinamike na sejah nadzornih svetov

Ključ do učinkovitejšega korporativnega upravljanja leži v izboljšanju socialne dinamike ...

Poglej dokument
14. 10. 2021 - Priporočila in kodeksi seja NS

Sklic in veljavnost seje NS - kršenje poslovnika NS

V primeru, da je v poslovniku NS zapisano, da se seja sklič ...

Poglej dokument
03. 01. 2020 - Pravni nasveti seja NS

Ali obstaja kakšno pravilo / vodilo, ali se korespondenčne in redne seje številčijo skupaj ali ločeno?

Ali obstaja kakšno pravilo / vodilo, ali se korespondenčne in redne seje številčijo skup ...

Poglej dokument
03. 01. 2020 - Pravni nasveti seja NS

Ali so člani NS upravičeni do nadomestila za prehrano (dnevnice) za čas trajanja njihovega dela v NS?

Na podlagi sklepa ustanovitelja so člani nadzornega sveta i ...

Poglej dokument
11. 02. 2020 - Pravni nasveti seja NS

Kako se beležijo delovne ure predstavnikoma zaposlenih v NS, ko so seje NS izvedene v rednem delovnem ...

Na zadnji seji nadzornega sveta je bilo izpostavljeno vpraš ...

Poglej dokument
24. 02. 2020 - Pravni nasveti seja NS

Veljavnost glasovanja na dopisni seji, če niso oddane vse glasovnice?

Nadzorni svet, ki šteje 3 člane, je sklical korespondenčno ...

Poglej dokument
10. 03. 2020 - Pravni nasveti seja NS

Ali sme predsednik ali član NS izven seje oz. med dvema rednima sejama zaprositi za dodatna pojasnila ...

Ali sme predsednik ali član NS izven seje oz. med dvema red ...

Poglej dokument
10. 03. 2020 - Pravni nasveti seja NS