Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti komisije NS

Pravica do menovanja predstavnika delavcev v komisije NS

Prosim za razlago 5.odstavka 79.člena ZSDU, ki glasi: »Svet ...

Poglej dokument
11. 02. 2021 - Pravni nasveti komisije NS