Priporočila in kodeksi

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države je namenjen državnim družbam, ki jih upravlja SDH d.d. (»državne družbe«). Kodeks vsebuje načela in priporočila dobre prakse za korporativno upravljanje družb s kapitalsko naložbo države. Kodeks je naslovljen na družbe s kapitalsko naložbo države. Uporabljale naj bi ga tudi (podrejene) družbe v skupini, v kateri ima položaj nadrejene družbe družba s kapitalsko naložbo države. Smiselno ga mora uporabljati tudi SDH.

Nekatera priporočila v kodeksu so splošna in se nanašajo na vse družbe s kapitalsko naložbo države, del priporočil pa se nanaša na družbe s specifično pravnoorganizacijsko obliko družbe, upoštevaje tudi lastniško strukturo družbe in dejstvo, ali se z vrednostnimi papirji družbe trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Kodeks vsebuje tudi posamezna splošna pričakovanja SDH od družb s kapitalsko naložbo države. Namen kodeksa je določiti standarde vodenja in nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države ter oblikovati transparenten in razumljiv sistem korporativnega upravljanja v navedenih družbah.

Kodeks je naslovljen na družbe s kapitalsko naložbo države po načelu »uporabi ali pojasni«.

Največkrat prenešene vsebine

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS in Ljubljanska Borza, d. d kodeks, javne delniške družbe, korporacijsko upravljanje

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS in KPMG priporočila ZNS, revizijske komisije

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložb ...

Poglej dokument
14. 12. 2023 - Priporočila in kodeksi - SDH kodeks, sdh, državne družbe

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close