Priporočila in kodeksi

Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, d.d.

17. 08. 2023

sdhdržavne družbe

Z aktom Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga SDH transparentno, z vnaprejšnjo jasno ureditvijo in javno objavo sporoča družbam s kapitalsko naložbo države nekatera specifična priporočila in pričakovanja, ki jih ima do njih. Število posameznih priporočil in pričakovanj se v Priporočilih in pričakovanjih SDH spreminja, saj se vsebina tega dokumenta posodablja praviloma enkrat letno, pri čemer se v skladu z aktualno problematiko dodaja nova priporočila in pričakovanja, medtem ko se tista, ki so po vsebini splošna, prenašajo v Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

DOPOLNITEV AVGUST 2023: Priporočilo družbam s kapitalsko naložbo države za pomoč prizadetim v nedavnih poplavah.
V okviru zakonskih omejitev in s ciljem maksimalne odzivnosti na situacijo je SDH doponil akt Priporočila in pričakovanja SDH v delu, ki se nanaša na sponzorstva in donacije družb s kapitalsko naložbo države. Določila v točki 3.13 so z novo točko 3.15 razširili tako, da so družbe v primeru naravnih katastrof ali drugih nesreč odvezane omejitev pri sklepanju donatorskih pogodb, v kolikor sredstva namenijo za odpravo posledic teh nesreč.


 

Največkrat prenešene vsebine

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS in Ljubljanska Borza, d. d kodeks, javne delniške družbe, korporacijsko upravljanje

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS in KPMG priporočila ZNS, revizijske komisije

Priročnik za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov

Namen priročnika je standardizirati pristop k vrednotenju u ...

Poglej dokument
01. 03. 2011 - Priporočila in kodeksi - ZNS vrednotenje, kadrovanje, samoocenjevanje, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close