ZNS

ZNS - Certificiranje - strokovne kvalifikacije

Redno strokovno usposabljanje in izobraževanje s področja delovanja nadzornih svetov, upravnih odborov in upravljanja družb je izrednega pomena za strokovni razvoj članov nadzornih svetov in upravnih odborov ter njegovih komisij. Sem sodijo tudi izobraževanja sekretarjev in drugih strokovnjakov, ki podpirajo delovanje teh organov.

Pomemben napredek za izboljšanje učinkovitosti delovanja nadzornih svetov, upravnih odborov in komisij je čedalje večja profesionalizacija njihovega dela in iskanje izboljšav za napredek tega organa kot celote.


 

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close