ZNS

3-letni paket za vrednotenje NS (z opcijo zunanje presoje)

3-letni paket* za vrednotenje nadzornega sveta (z opcijo zunanje presoje):

1. Leto: osnovni celosten pristop
2. Leto: merjenje napredka (»follow-up«)
3. Leto: zaključek cikla (z opcijo zunanje presoje)

* Možna je prilagoditev paketa potrebam in okoliščinam posameznega nadzornega sveta oz. zamik nadaljevanja za eno leto v 2. ali 3. letu.

8 prednosti 3-letnega paketa:

  1. Oblikovan je za čas mandata nadzornega sveta in se prilagaja potrebam nadzornega sveta. Omogoča tudi zunanjo presojo nadzornega sveta kot del procesa.
  2. Stroškovno bolj ugoden kot posamezna vrednotenja.
  3. Omogoča spletno in enostavno izpolnjevanje matrik, kar zagotavlja popolno anonimnost. Vsi člani nadzornega sveta neobremenjeno sodelujejo v postopku, kar pomeni razbremenitev članov, predsednika in sekretarja nadzornega sveta glede vodenja in vsebine postopka.
  4. Vaš postopek vrednotenja nadzornega sveta bo vsako leto načrtovan, pravočasen in opravljen v skladu z najvišjimi profesionalnimi standardi.
  5. Postopek zagotavlja konkreten rezultat - akcijski načrt za izboljšave delovanja nadzornega sveta in/ali zunanjo presojo.
  6. Zagotavlja celovit pristop k izvedbi po ZNS metodologiji, ki jo priporočajo vsi referečni kodeksi.
  7. Sodelovanje dveh zunanjih strokovnjakov v postopku, kar zagotavlja objektivnost in strokovnost.
  8. Strokovni izvajalci so ne le izkušeni člani nadzornih svetov temveč avtorji metodologije in priporočene prakse na področju vrednotenja nadzornih svetov in upravljanja družb.

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close