Stroka

Ocenjevanje primernosti članov nadzornih svetov bank in hranilnic (pričakovanja Banke Slovenije)

05. 05. 2021

kadrovanjebanke

Nadzorni sveti bank imajo pri upravljanju tveganj ključno vlogo, predvsem z vidika zagotavljanja uravnoteženega poslovanja bank, ter predstavljajo osrednji element učinkovitih ureditev notranjega upravljanja bank. Člani nadzornih svetov posamično in kot celota uresničujejo to vlogo nadzornega sveta, zaradi česar morajo biti sposobni konstruktivne presoje strategije banke ter skrbnega pregleda ustreznosti upravljanja banke glede na dogovorjene cilje. Pri tem morajo upoštevati pravilnost  finančnih informacij, stabilnost procesov upravljanja tveganj, ustreznost politik in praks prejemkov, razpoložljive resurse, postopke imenovanja članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij banke ter standarde etičnega in profesionalnega ravnanja zaposlenih v banki. Z namenom doslednega izpolnjevanja svojih zakonskih nalog, odgovornosti in pooblastil člani nadzornega sveta tesno sodelujejo z upravo in funkcijami notranjih kontrol banke, za kar morajo biti ustrezno usposobljeni ter imeti dovolj razpoložljivega časa za opravljanje svojih nalog. V zvezi s tem mora banka oziroma nadzorni svet zagotoviti tudi, da so znanje in izkušnje uravnoteženo porazdeljeni med člani nadzornega sveta ter da je sestava nadzornega sveta ustrezno raznolika. Poudarjamo, da se morajo banka in člani nadzornega  sveta zavedati pomembnosti svoje vloge v banki tudi z vidika odgovornosti, ki jih ta prinaša.narja o prenovi Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb!


 

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close