Stroka

Ocenjevanje primernosti članov nadzornih svetov bank in hranilnic (pričakovanja Banke Slovenije)

05. 05. 2021

kadrovanjebanke

Nadzorni sveti bank imajo pri upravljanju tveganj ključno vlogo, predvsem z vidika zagotavljanja uravnoteženega poslovanja bank, ter predstavljajo osrednji element učinkovitih ureditev notranjega upravljanja bank. Člani nadzornih svetov posamično in kot celota uresničujejo to vlogo nadzornega sveta, zaradi česar morajo biti sposobni konstruktivne presoje strategije banke ter skrbnega pregleda ustreznosti upravljanja banke glede na dogovorjene cilje. Pri tem morajo upoštevati pravilnost  finančnih informacij, stabilnost procesov upravljanja tveganj, ustreznost politik in praks prejemkov, razpoložljive resurse, postopke imenovanja članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij banke ter standarde etičnega in profesionalnega ravnanja zaposlenih v banki. Z namenom doslednega izpolnjevanja svojih zakonskih nalog, odgovornosti in pooblastil člani nadzornega sveta tesno sodelujejo z upravo in funkcijami notranjih kontrol banke, za kar morajo biti ustrezno usposobljeni ter imeti dovolj razpoložljivega časa za opravljanje svojih nalog. V zvezi s tem mora banka oziroma nadzorni svet zagotoviti tudi, da so znanje in izkušnje uravnoteženo porazdeljeni med člani nadzornega sveta ter da je sestava nadzornega sveta ustrezno raznolika. Poudarjamo, da se morajo banka in člani nadzornega  sveta zavedati pomembnosti svoje vloge v banki tudi z vidika odgovornosti, ki jih ta prinaša.narja o prenovi Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb!


 

Največkrat prenešene vsebine

Orodje za ocenjevanje notranje revizije - za revizijske komisije

Ker revizijska komisija (RK) izvaja svojo upravljavsko vlog ...

Poglej dokument
05. 01. 2022 - Stroka - Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut in ZNS revizijske komisije, notranja revizija

KPK - Novo Sistemsko pojasnilo o nasprotju interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom ...

Poglej dokument
31. 05. 2022 - Stroka - Komisija za preprečevanje korupcije nasprotje interesov, kpk

Ocenjevanje primernosti članov nadzornih svetov bank in hranilnic (pričakovanja Banke Slovenije)

Nadzorni sveti bank imajo pri upravljanju tveganj ključno v ...

Poglej dokument
05. 05. 2021 - Stroka kadrovanje, banke

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close