Documents

Smernice za nefinančno poročanje

05. 07. 2017

revizijske komisije

Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta o razkritju nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin (v nadaljnjem besedilu: Direktiva) je začela veljati 6. decembra 2014. Direktiva spreminja Direktivo 2013/34/EU (2) o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij. Zadevna podjetja bodo začela Direktivo uporabljati leta 2018, in sicer v zvezi z informacijami za poslovno leto 2017.

Namen teh smernic je pomagati podjetjem pri razkrivanju kakovostnih, ustreznih, koristnih, skladnih in primerljivejših nefinančnih informacij (povezanih z okoljskimi in družbenimi vprašanji ter vprašanji upravljanja) na način, ki spodbuja odporno in trajnostno rast in zaposlovanje ter zainteresiranim stranem zagotavlja preglednost. Te nezavezujoče smernice so predlagane v okviru zahtev za poročanje iz Direktive. Podjetjem naj bi pomagale pri pripravi ustreznih, koristnih in zgoščenih izjav o nefinančnem poslovanju v skladu z zahtevami Direktive. Veliko truda je bilo vloženega v izogibanje upravnim bremenom, standardiziranim razkritjem ali zgolj odkljukavanju ustreznih okenc.

Te nezavezujoče smernice se osredotočajo na ustrezne, koristne in primerljive nefinančne informacije v skladu s členom 2 Direktive 2014/95/EU o razkritju nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin.

Smernice so namenjene podjetjem, ki morajo v poslovnih poročilih v skladu z Direktivo razkriti nefinančne informacije. Vendar bi lahko nezavezujoče smernice predstavljale dobro prakso za vsa podjetja, ki razkrivajo nefinančne informacije, vključno z drugimi podjetji, ki ne spadajo na področje uporabe Direktive.

Evropska komisija je te smernice pripravila, da bi razvila na načelih temelječo metodologijo, ki je pomembna za podjetja iz vseh gospodarskih sektorjev in ki jim pomaga pri razkrivanju ustreznih, koristnih in primerljivih nefinančnih informacij. Pri tem je Komisija upoštevala dobre prakse, zadevne razvojne dogodke in rezultate ustreznih pobud na ravni EU in mednarodni ravni.

Te smernice so oblikovane za pripravo poslovnega poročila. Vendar je v skladu s členom 1 Direktive možna tudi drugačna predstavitev izjave o nefinančnem poslovanju.


 

Največkrat prenešene vsebine

Smernice za nefinančno poročanje

Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta o razkritju nefinančnih informacij i ...

Poglej dokument
05. 07. 2017 - Documents - Evropska komisija revizijske komisije

10 Anti Corruption Principles for State-owned Enterprises

The 10 Anti-Corruption Principles for State-Owned Enterpris ...

Poglej dokument
15. 04. 2019 - Documents etika, korporativnoupravljanje, državne družbe

OECD Guidelines on Anti-Corruption and Integrity in State-Owned Enterprises

The Recommendation of the Council on Guidelines on Anti-Cor ...

Poglej dokument
23. 05. 2019 - Documents oecd, korporativnoupravljanje, državne družbe

Principles and frameworks for climate change strategy and action

Dokument vsebuje nač ...

Poglej dokument
22. 12. 2022 - Documents - Chapter Zero trajnostno poslovanje

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close