Stališča ZNS

Stališče ZNS glede izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana organa vodenja po 273. členu ZGD-1 (imenovanje začasnega člana uprave izmed članov nadzornega sveta)

Strokovni svet ZNS se je opredelil do izpolnjevanja zakonskih in statutarnih pogojev v družbi za imenovanje člana organa vodenja po drugem odstavku 273. členu ZGD-1. Predmetni člen zakona omogoča uporabo izrednega pravnega instrumenta, na podlagi katerega nadzorni svet za največ eno leto imenuje svojega člana za začasnega člana uprave, ki nadomešča manjkajočega ali zadržanega člana uprave. V tem času ta ne sme delovati kot član nadzornega sveta.

Strokovni svet ZNS pri tem priporoča, da nadzorni svet za začasnega člana uprave izmed sebe imenuje člana nadzornega sveta, ki izpolnjuje zakonske in statutarne pogoje. Pri tem izhaja iz dejstva, da bo tak član nadzornega sveta največ eno leto vodil družbo in imel skladno z ZGD-1 vse pristojnosti in odgovornosti kot jih imajo sicer člani organa vodenja. Zato je nujno, da se poleg zakonskih pogojev pri takšnem imenovanju upoštevajo tudi statutarni pogoji, ki so jih z namenom uvajanja dodatnih varoval glede obveznosti izpolnjevanja določenih pogojev za vodenje družbe, sprejeli delničarji družbe.

V tej zvezi Strokovni svet ZNS še pojasnjuje, da so slovenska sodišča v preteklosti že odrekla pravno veljavo imenovanjem po 273. členu ZGD-1 v primerih, ko začasno imenovani član uprave ni izpolnjeval posebnih zakonskih pogojev, pri čemer tudi tuja (primerljiva) pravna teorija opozarja, da tudi v zvezi z uporabo instituta imenovanja začasnega člana uprave izmed članov nadzornega sveta veljajo vsa splošna pravila o imenovanju članov uprave. Navedeno med drugim pomeni, da lahko tudi sklepe o imenovanju začasnega člana uprave zadane sankcija neveljavnosti, skladno s splošnimi pravili in ustaljeno sodno prakso glede neveljavnosti sklepov nadzornega sveta.

 


 

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close