ZNS

FURS - Priznanje potnih stroškov člana nadzornega sveta pri odmeri dohodnine

10. 01. 2018

bonitetastroškifurs

S spremembo 289. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 , ki je začela veljati 1. januarja 2016, je bila uvedena novost glede načina uveljavljana dejanskih stroškov v zvezi z dohodki iz drugega pogodbenega razmerja. Dodana je bila možnost, da davčni zavezanec - rezident, ki mu je akontacijo dohodnine izračunal plačnik davka (v obračunu davčnega odtegljaja na obrazcu REK-2), lahko dejanske stroške prevoza in nočitve uveljavlja že pri sestavi informativnega izračuna dohodnine, in sicer tako, da davčnemu organu najpozneje do 5. februarja tekočega leta za preteklo leto pošlje pisni zahtevek s podatki, ki jih davčni organ potrebuje  za pravilno upoštevanje dejanskih stroškov. Zahtevek se lahko vloži preko portala eDavki ali na finančni urad, kjer ima davčni zavezanec prebivališče.


 

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close