Stroka

Orodje za ocenjevanje notranje revizije - za revizijske komisije

Ker revizijska komisija (RK) izvaja svojo upravljavsko vlogo, je njeno razmerje z NR kritičnega pomena. RK ima lahko široko področje dela in je odgovorna za nadzor (angl. oversight) nad računovodskim poročanjem, obvladovanjem tveganj, notranjimi kontrolami, skladnostjo poslovanja, etiko, vodenjem ter notranjo ali zunanjo revizijo.


 

Največkrat prenešene vsebine

Orodje za ocenjevanje notranje revizije - za revizijske komisije

Ker revizijska komisija (RK) izvaja svojo upravljavsko vlog ...

Poglej dokument
05. 01. 2022 - Stroka - Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut in ZNS revizijske komisije, notranja revizija

Ocenjevanje primernosti članov nadzornih svetov bank in hranilnic (pričakovanja Banke Slovenije)

Nadzorni sveti bank imajo pri upravljanju tveganj ključno v ...

Poglej dokument
05. 05. 2021 - Stroka kadrovanje, banke

KPK - Novo Sistemsko pojasnilo o nasprotju interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom ...

Poglej dokument
31. 05. 2022 - Stroka - Komisija za preprečevanje korupcije nasprotje interesov, kpk

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close