Stališča ZNS

ZNS opozarja na nadaljevanje slabe prakse neposrednega prevzemanja funkcij v upravah državnih družb s strani državnih funkcionarjev brez šestmesečnega obdobja ohlajanja od prenehanja teh funkcij in nezdružljivosti funkcij

31. 03. 2022

nasprotje interesov

Strokovni svet ZNS po včerajšnjem imenovanju državnega sekretarja z Ministrstva za infrastrukturo v upravo Gen energije, d.o.o. opozarja na nadaljevanje slabe prakse neposrednega prevzemanja funkcij v upravah državnih družb s strani državnih funkcionarjev brez šestmesečnega obdobja ohlajanja od prenehanja teh funkcij in nezdružljivosti funkcij, potem ko je bil novembra lani v upravo Luke Koper, d.d. že imenovan državni sekretar z Ministrstva za okolje in prostor.

ZNS je že 27. oktobra 2020 po takrat zaznani slabi praksi v primerih imenovanj v uprave državnih družb predstavilo mnenje stroke v obliki stališča glede kandidatur funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki, na katero so bili voljeni ali imenovani, za člane organov vodenja družb s kapitalsko naložbo države in samoupravnih lokalnih skupnosti. V njem smo se opredelili, da je za njihovo kandidaturo potrebna enaka strogost glede upoštevanja šestmesečnega 'obdobja ohlajanja' od prenehanja teh funkcij in nezdružljivosti funkcij, kot to velja za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države v skladu z 21. čl. ZSDH-1.

ZNS je v marcu 2021 z vsebino stališča seznanil tudi SDH d.d. in ga pozval k dopolnitvi aktov upravljanja SDH, ki bi navedeno varovalo upoštevali. V zvezi s tem smo prejeli odgovor SDH, da tudi sami ugotavljajo, da je potrebno problematiki nezdružljivosti funkcij kandidatov za člane poslovodstev družb s kapitalsko naložbo države posvetiti še dodatno pozornost in bodo zato ob temeljitejši vsebinski prenovi Kodeksa SDH vzeli v razmislek vse vidike v zvezi z izbiro članov poslovodstev družb v upravljanju SDH, kar pa se v zadnjem letu dni še ni zgodilo.

ZNS je priporočilo za obdobje ohlajanja od prenehanje teh funkcij za kandidate za člane uprav javnih delniških družb vključil v 22.5 načelo Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki ga redno posodabljamo skupaj z Ljubljansko borzo. Kodeks je stopil v veljavo s 1. 1. 2022. S tem smo poskrbeli za prihodnja razkritja glede (ne)spoštovanja te določbe v javnih delniških družbah, med katerimi so tudi družbe s kapitalsko naložbo države.


 

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close