Stališča ZNS

Priporočilo ZNS po uveljavitvi novele ZIntPK-C pri obravnavi in obvladovanju nasprotij interesov

03. 12. 2020

Na podlagi vsega navedenega zgoraj ter upoštevaje zaključke strokovnega posveta, ki je bil izveden med ZNS in Komisijo, ZNS svojim članom svetuje, da tudi po uveljavitvi novele ZIntPK-C pri obravnavi in obvladovanju nasprotij interesov še naprej sledijo standardom dolžnosti in skrbnosti članov organov vodenja in nadzora glede upravljanja interesov, ki jih je doslej že uveljavil ZGD-1, ob upoštevanju rokov za odločitve, ki jih navaja novela ZIntPK-C, različni kodeksi upravljanja in dobra praksa iz ZNS vodnika po nasprotjih interesov. Določila slednjega so namreč v celoti v skladu z določili z ZIntPK, kar pomeni, da sledenje tem standardom v ničemer ne posega v standarde, ki jih v tem delu uveljavlja novela ZIntPK-C, prav tako pa so v celoti v skladu tudi s pravili ZSDH-1, ki se nanašajo na obravnavo in obvladovanje nasprotij interesov.

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close