Stroka

Politika upravljanja SDH

04. 05. 2023

sdhdržavne družbe

Politika upravljanja SDH je pravni akt, ki vsebuje načela, postopke in merila, v skladu s katerim ravna SDH pri opravljanju svojih nalog, ki jih določa ZSDH-1. Dokument, ki je bil zaradi prevzema terjatev in stvarnega premoženja ob pripojitvi DUTB deloma spremenjen že v lanskem decembru, se je v letošnjem letu poenotil, uskladil, strukturiral, dopolnil in celostno osvežil. Po novem Politika upravljanja vključuje tudi temeljna izhodišča za glasovanje SDH na skupščinah družb, kar je bilo doslej urejeno v ločenem dokumentu. K spremembam dokumenta je soglasje na svoji seji dne 4. maja 2023 podal tudi nadzorni svet SDH.


 

Največkrat prenešene vsebine

Orodje za ocenjevanje notranje revizije - za revizijske komisije

Ker revizijska komisija (RK) izvaja svojo upravljavsko vlog ...

Poglej dokument
05. 01. 2022 - Stroka - Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut in ZNS revizijske komisije, notranja revizija

Ocenjevanje primernosti članov nadzornih svetov bank in hranilnic (pričakovanja Banke Slovenije)

Nadzorni sveti bank imajo pri upravljanju tveganj ključno v ...

Poglej dokument
05. 05. 2021 - Stroka kadrovanje, banke

KPK - Novo Sistemsko pojasnilo o nasprotju interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom ...

Poglej dokument
31. 05. 2022 - Stroka - Komisija za preprečevanje korupcije nasprotje interesov, kpk

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close