Stališča ZNS

Stališče ZNS glede dobre prakse oblikovanja dokumenta politike prejemkov organov vodenja in nadzora za javne delniške družbe kot enovitega dokumenta za oba organa upravljanja

25. 05. 2023

politika prejemkov

Strokovni svet ZNS zagovarja spoštovanje priporočil dobre prakse za javne delniške družbe glede oblikovanja enovitega dokumenta politike prejemkov organov vodenja in nadzora iz 6. načela veljavnega Slovenskega kodeksa upravljanja za javne delniške družbe.

ZNS je svoje člane na to problematiko opozoril že marca 2022 s Priporočilom članom nadzornih svetov glede predložitve politike prejemkov organov vodenja in nadzora za glasovanje na skupščini. ZNS je ob uveljavitvi 294.a in 294.b člena v noveli ZGD-1K pripravilo dokument Smernice za oblikovanje politike prejemkov in poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora – za javne delniške družbe (ZNS, december 2021).

Hkrati je mnenja, da v primeru dveh ločenih dokumentov za vsak organ posebej, ne bi bil kršen 294.a člen ZGD-1, bi pa bila v tem primeru javna delniška družba dolžna v izjavi o upravljanju razkriti odstopanja od določil predmetnega kodeksa in pojasniti razloge za to. Priporočila predmetnega kodeksa sledijo priporočilom kot ga imajo na tem področju tudi drugi kodeksi upravljanja za javne delniške družbe v EU. Vsi skupaj s priporočeno prakso namreč le nadgrajujejo evropsko regulativo, ki je v nacionalne zakonodaje uvedla eno izmed možnosti upoštevanja mnenja delničarjev glede politike prejemkov tako izvršnih kot neizvršnih direktorjev (say on pay), kar se v dvotirnem sistemu upravljanja smiselno uporablja za nadzorne svete.

Strokovni svet ZNS še priporoča, da javna delniška družba v tem primeru skupščini naslednje leto predloži enovit dokument politike prejemkov za oba organa in sledi priporočeni dobri praksi. Zato se družbam v primeru razkritja neskladnosti s 6. načelom predmetnega kodeksa priporoča, da v pojasnilu za odstopanje od priporočil kodeksa v izjavi upravljanju tudi navedejo, da bodo stanje s priporočeno prakso v kodeksu uskladile na naslednji skupščini.


Povezana vsebina:

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close