Stališča ZNS

Priporočilo ZNS nadzornim svetom za nadzor nad poslovanjem na novih in pomembnih področjih poslovanja družb - delegiranje nalog na komisije nadzornega sveta

Strokovni svet ZNS ugotavlja, da postaja nadzor nad poslovanjem družb z novimi in vse bolj pomembnimi področji poslovanja družb vse kompleksnejši in strokovno zahtevnejši. Z vse večjimi zahtevami po boljši kibernetski varnosti, s pospešeno digitalizacijo poslovanja in uvajanjem orodij in uporabe nove umetne inteligence, morajo člani nadzornih svetov premisliti ali lahko ta področja učinkovito  spremljajo že v okviru obstoječih aktivnosti in sestave nadzornega sveta ter ustreznim razvojem strokovnih kompetenc.

Če presodijo, da potrebujejo dodatno pomoč, naj te naloge delegirajo komisiji nadzornega sveta. Pri tem svetujemo naj premislijo ali imajo že obstoječe komisije nadzornega sveta kot npr. revizijska komisija ali druga že oblikovana komisija ustrezne časovne in kadrovske resurse za prevzem dodatnih nalog ali se imenuje novo komisijo nadzornega sveta, ki pokriva določeno področje iz nadzora poslovanja družbe in se vanjo imenuje tudi ustrezne zunanje strokovnjake, ki imajo primerne strokovne kompetence.

Strokovni svet ZNS opozarja, da imenovanje komisije nadzornega sveta v ničemer ne spreminja odgovornosti nadzornega sveta za nadzor na posameznem področju poslovanja družbe. Nadzornemu svetu pa je priprava predlogov takšne komisije in sodelovanje zunanjih kompetentnih strokovnjakov lahko v veliko pomoč pri sprejemanju informiranih odločitev na sejah nadzornega sveta.

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close