Stališča ZNS

Ponoven poziv Združenja nadzornikov Slovenije za uskladitev prejemkov nadzornih svetov

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) je že 11. marca 2024 posredovalo priporočilo nadzornim svetom, da na letošnje skupščine družb vključijo predlog za indeksacijo prejemkov članov nadzornih svetov, upoštevajoč inflacijske trende od zadnjega sklepa skupščine in pozvalo Slovenski državni holding (SDH), kot upravljavca družb v državni lasti k upoštevanju členov 10.2 in 10.3 Priporočil in pričakovanj SDH, ki določata višine prejemkov članov nadzornih svetov v družbah pod njihovim upravljanjem.

Na ZNS se zavzemamo za ustrezno plačilo članov nadzornih svetov za odgovorno prevzemanje teh funkcij. Menimo, da dolgotrajno neusklajevanje višine teh plačil pomeni sistemsko razvrednotenje nadzorniške funkcije, še posebej v luči čedalje zahtevnejšega opravljanja te funkcije in odgovornosti, ki jo prinaša. Poudarjamo, da so se kompleksnost, odgovornost in obseg dela nadzornih svetov ter njihovih komisij v zadnjih letih občutno povečali, kar zahteva večji časovni vložek in pridobivanje novih strokovnih kompetenc.

Na ZNS razumemo, da je bila lanska sprememba priporočil SDH glede prejemkov nadzornih svetov državnih družb strokovno utemeljena in predstavlja primerno podlago za ureditev tega področja v praksi, saj ustrezno vrednoti nadzor nad poslovanjem državnih družb. Zagotavljanje kakovosti nadzora nad poslovanjem državnih družb je ena od najpomembnejših nalog in odgovornosti SDH. SDH kot upravljavec državnega premoženja svojim priporočilom že drugo skupščinsko sezono ne sledi. Dejstvo je, da se plačila upravi in zaposlenim na SDH ter v družbah pod njihovim upravljanjem prilagajajo inflacijskim trendom, medtem ko se prejemki nadzornih svetov ponekod niso usklajevali že od leta 2011 in ne sledijo aktualnim priporočilom SDH glede prejemkov nadzornih svetov.

Strokovni svet ZNS zato poziva člane nadzornih svetov v državnih družbah, da na dnevne rede skupščin uvrstijo uskladitev prejemkov članov nadzornih svetov s členi 10.2 in 10.3 Priporočil in pričakovanj SDH. Člane nadzornih svetov drugih družb pa pozivamo k uskladitvi prejemkov nadzornih svetov z inflacijo od zadnjega sklepa skupščine ter k morebitni prilagoditvi politike prejemkov organov nadzora.

 

Povezana vsebina

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close