Stališča ZNS

Pojasnilo Komisije za preprečevanje korupcije članom nadzornih svetov glede lobiranja

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na pobudo Strokovnega sveta ZNS za člane nadzornih svetov pripravila pojasnilo glede lobiranja v povezavi s funkcijo članstva v nadzornem svetu. Pojasnilo Komisije je pomembno orodje za to, da bodo člani nadzornih svetov delovali v skladu z zakonodajo, transparentno in etično.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in osme alineje 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) Komisija podaja pojasnilo glede lobiranja, ki je pomembno za delo v nadzornih svetih:
- Pojasnilo je v pomoč pri tem, da so člani nadzornih svetov seznanjeni z zakonskimi določili o lobiranju in s tem preprečuje nezakonite in neetične prakse, ki bi lahko ogrozile zakonitost delovanja družbe.
- Pomaga članom nadzornih svetov upravljati tudi potencialne konflikte interesov, ki lahko nastanejo pri izvajanju več vlog (npr. kot član nadzornega sveta, lastnik podjetja ali svetovalec ministrstva).
- Pojasnilo spodbuja večjo transparentnost lobističnih aktivnosti, kar je ključno za ohranjanje zaupanja javnosti in drugih deležnikov v delovanje gospodarskih družb.
- Člane nadzornih svetov seznanja z njihovimi zakonskimi obveznostmi glede registracije lobistov in poročanja o lobističnih aktivnostih, kar zmanjšuje tveganje za pravne posledice zaradi neizpolnjevanja teh obveznosti.

Položaji, v katerih je pojasnilo še posebej pomembno:
- Člani nadzornih svetov, če niso registrirani lobisti, ne morejo zakonito lobirati za gospodarsko družbo, član nadzornega sveta katere so.
- V primerih, ko člani nadzornih svetov sodelujejo z državnimi organi ali so vključeni v medresorske delovne skupine kot strokovnjaki, morajo biti pozorni na določila o lobiranju, da se izognejo nezakonitemu vplivanju.
- Ko posamezniki nastopajo v več vlogah, npr. kot člani nadzornega sveta in obenem kot lastniki podjetij ali svetovalci, je ključno, da razumejo, katere interese zastopajo v določeni vlogi in kako upravljati potencialne konflikte interesov.
- Člani nadzornih svetov, ki nameravajo lobirati, morajo biti seznanjeni s pogoji za registracijo in obveznostmi poročanja, da se izognejo pravnim posledicam zaradi neizpolnjevanja teh obveznosti.

 

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close