Stališča ZNS

Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Zdoh-2)

Predstavniki različnih deležnikov (Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, Slovensko združenje za tveganja in zavarovanja, SI.RISK in Združenje bank Slovenije - GIZ in Združenje nadzornikov Slovenije), zainteresiranih za ureditev davčne obravnave polic za zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora (D&O zavarovanja) v Republiki Sloveniji, smo podali odziv in komentarje na dne 3. junija 2024 javno objavljen predlog novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB) in sicer v delu, kjer ta ureja premije za zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora (v nadaljevanju tudi »D&O zavarovanja«).

Ena izmed pomembnih novosti, ki jih predlog prinaša, je določitev zneska bonitete v višini 1 % dohodka iz zaposlitve, ki se všteva v davčno osnovo, prejetega v posameznem mesecu pri delodajalcu, kadar delodajalec zagotovi skupinsko zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora. Predlog prav tako določa drugačen način določanja višine bonitet za delojemalce brez rednega mesečnega dohodka pri delodajalcu in za te primere drugačen način obračunavanja bonitete.

V odzivu smo podali kritično oceno, ali premija za zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora predstavlja obdavčljiv dohodek fizične osebe po ZDoh-2, ocenili skladnost predloga z obstoječo sodno prakso in ustavnopravnimi načeli ter analizirali določila predloga glede določanja višine bonitete.

Predlog spremembe zakona ni usklajen z obstoječo sodno prakso Ustavnega sodišča. Predlog določa, da bi se premije za zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora obravnavale kot boniteta, kar pa ni v skladu z definicijo dohodka po ZDoh-2 in sodno prakso. Primerjava s poljsko zakonodajo kaže, da premije za korporativno D&O zavarovanje niso dohodki posameznikov, če zajemajo skupino oseb. Predlog zakona je tudi nejasen glede kroga zavezancev in bi povzročil neenako davčno obravnavo. Zato predlagamo predlagatelju in zakonodajalcu ponovni razmislek glede ukinitve bonitete v povezavi s korporativnimi D&O zavarovanji.

 


Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close