Priporočila in kodeksi

Za več dodane vrednosti pri samoocenjevanju nadzornega sveta - praktične izkušnje in izzivi

Osnovna ideja samoocenjevanja delovanja nadzornega sveta je v izboljšanju njegovega delovanja in izvajanja pristojnosti. Če tak postopek ne vključuje ambicioznega načrta ukrepov s področij, kjer je bilo v samem postopku ugotovljeno neoptimalno delovanje nadzornega sveta, hkrati pa nadzorni svet izvajanju teh ukrepov ne sledi, potem postane tak postopek sam sebi namen in pogosto vodi v frustracijo vseh sodelujočih. Zato sta pomembna skrbno načrtovanje in strokovna izvedba takšnih postopkov, kar omogoča, da nadzorni sveti pridejo do oblikovanja akcijskega načrta izboljšav.

Učinkovitost dela nadzornega sveta družbe je izjemnega pomena za višanje standardov korporativnega upravljanja v družbi in njeno dolgoročno uspešnost. Učinkovit nadzorni svet bo v sodelovanju z upravo družbe s svojim delom pomembno prispeval k dolgoročni vzdržnosti in trajnostnemu razvoju družbe.

Letno samoocenjevanje nadzornega sveta omogoča nadzornemu svetu ustrezno »skrb za lastno kondicijo«. Predstavlja sistematičen pregled njegovega delovanja, ki vključuje preverjanje odstopanj od priporočene dobre prakse za delo nadzornih svetov in standardov korporativnega upravljanja. V procesu samoocenjevanja se ugotavljajo morebitne vrzeli ali utemeljena odstopanja od dobre prakse, kar je podlaga za dogovor, kateri ukrepi so za premoščanje teh vrzeli v delovanju potrebni in kaj so prioritete nadzornega sveta. Postopek samoocenjevanja nadzornega sveta je del upravljanja tveganj s področja upravljanja družb, ki se nanašajo na kakovost nadzora, in predstavlja podlago relevantnim vsebinam v letnem poročilu s področja upravljanja družb, ki se nanašajo na nefinančno poročanje družbe.


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS in Ljubljanska Borza, d. d kodeks, javne delniške družbe, korporacijsko upravljanje

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS in KPMG priporočila ZNS, revizijske komisije

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložb ...

Poglej dokument
14. 12. 2023 - Priporočila in kodeksi - SDH kodeks, sdh, državne družbe

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close