Priporočila in kodeksi

Pojasnila ključnih vsebinskih točk - Priporočila

Pojasnila ključnih vsebinskih točk Priporočil dobre prakse sodelovanja delavcev v organih vodenja in nadzora.

Kot je že uvodoma poudarjeno v samih Priporočilih, ne gre za zavezujoča pravila, ampak priporočila dobre prakse. Priporočila so namenjena uporabi v vseh gospodarskih družbah, v katerih delavci sodelujejo pri upravljanju družbe, vendar ne ponujajo univerzalne rešitve za vse družbe. Priporočila predstavljajo pomembne smernice za izvajanje določenih vidikov delavskega soupravljanja v praksi, ki jih lahko svet delavcev ter organi vodenja in nadzora upoštevajo pri svojem delovanju v obsegu, kot je primeren in smiseln za posamezno družbo. Priporočila tudi ne predstavljajo izključne in edine oblike dobre prakse na posameznih področjih, na katera se nanašajo, ampak gre za dobre prakse, ki jih je  ZNS uspel identificirati na podlagi strokovnega poznavanja delavskega soupravljanja in korporativnega upravljanja, izkušenj iz prakse in dveh raziskav: (i) raziskave, izvedene v slovenskih javnih delniških družbah, in (ii) raziskave, izvedene med člani nadzornih svetov in upravnih odborov, ki so člani ZNS.


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS in Ljubljanska Borza, d. d kodeks, javne delniške družbe, korporacijsko upravljanje

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS in KPMG priporočila ZNS, revizijske komisije

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložb ...

Poglej dokument
14. 12. 2023 - Priporočila in kodeksi - SDH kodeks, sdh, državne družbe

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close