Priporočila in kodeksi

Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov NS

03. 12. 2014

vodenje in delo NS

Smernice so namenjene vsem članom nadzornih svetov kot priporočilo dobre prakse glede izbora, vloge in dela predsednikov nadzornih svetov v Sloveniji. Smernice v določbah, ki presegajo zakonodajni okvir, niso pravno zavezujoče in se smiselno uporabljajo za predsednike nadzornih svetov vseh gospodarskih družb z upoštevanjem posebnosti delovanja posamezne družbe. Smiselno se uporabljajo za namestnike predsednikov nadzornega sveta, predsednike in namestnike upravnih odborov ter predsednike komisij nadzornega sveta ali upravnega odbora.

Smernice smo obogatili še s povzemanjem izzivov v praksi, da bi prispevali k boljšemu razumevanju nekaterih določb teh smernic in dodatno predstavili določene dileme v praksi s katerimi se srečujejo člani nadzornih svetov.

>>> ENG


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS in Ljubljanska Borza, d. d kodeks, javne delniške družbe, korporacijsko upravljanje

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS in KPMG priporočila ZNS, revizijske komisije

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložb ...

Poglej dokument
14. 12. 2023 - Priporočila in kodeksi - SDH kodeks, sdh, državne družbe

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close