Priporočila in kodeksi

Smernice za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov (in UO)

Te smernice priporočajo dobro prakso glede izbora, vloge in dela sekretarjev nadzornih svetov in upravnih odborov. Namenjene so predsednikom in članom nadzornih svetov in uprav ter sekretarjem nadzornih svetov. Glede na to, da funkcija sekretarja nadzornega sveta v slovenski zakonodaji ni opredeljena in je njena vloga na kratko omenjena samo v 11. načelu Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, te smernice predstavljajo priporočila dobre prakse in praktične napotke, kako čim bolje opraviti izbor in opravljati delo sekretarja nadzornega sveta. Smernice se smiselno uporabljajo za vse gospodarske družbe z upoštevanjem posebnosti delovanja posamezne družbe.

Vsebina
  • Imenovanje in kriteriji za izbiro sekretarja nadzornega sveta
  • Naloge sekretarja nadzornega sveta
  • Zaupnost podatkov in pretok informacij
  • Zapisniki, zvočni zapisi in hramba dokumentov (arhiviranje)
  • Koordinacija dela komisij nadzornega sveta
  • Priprava gradiva in sej nadzornega sveta
  • Spremljanje realizacije sklepov nadzornega sveta
  • Uvajanje novih članov nadzornega sveta in komisij

Delo sekretarja nadzornega sveta je izrednega pomena za učinkovito delovanje nadzornega sveta, dobro predsedovanje nadzornemu svetu ter uvajanje novoimenovanih članov nadzornega sveta in komisij za čimprejšnjo vključitev v delo teh organov.


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close