Priporočila in kodeksi

Priporočila za poročanje nadzornemu svetu

Kaj naj nadzorni svet zahteva od uprave? Priporočila za poročanje predstavljajo orodje za oblikovanje zahtev nadzornega sveta do uprav glede priprave ustreznih poročil o poslovanju družbe za izvajanje kakovostnega in učinkovitega nadzora in za potrebe nagrajevanja uprave v skladu z uspešnostjo družbe. Nadzorni sveti naj bi od uprave prejeli takšne informacije, ki bi jim omogočale učinkovito izvajanje nadzora nad poslovanjem družbe in kompetentno sprejemanje odločitev.

Namen Priporočil za poročanje je izboljšati kakovost poročanja nadzornim svetom. Priporočila so neobvezujoča in jih je treba brati v luči potreb in posebnosti nadzora posamezne družbe ali skupine ter obstoječega notranjega sistema poročanja med upravo in nadzornim svetom oz. revizijsko komisijo in mogočih izboljšav poročanja.


 

 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS in Ljubljanska Borza, d. d kodeks, javne delniške družbe, korporacijsko upravljanje

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS in KPMG priporočila ZNS, revizijske komisije

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložb ...

Poglej dokument
14. 12. 2023 - Priporočila in kodeksi - SDH kodeks, sdh, državne družbe

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close