Priporočila in kodeksi

Priporočila za poročanje nadzornemu svetu

Kaj naj nadzorni svet zahteva od uprave? Priporočila za poročanje predstavljajo orodje za oblikovanje zahtev nadzornega sveta do uprav glede priprave ustreznih poročil o poslovanju družbe za izvajanje kakovostnega in učinkovitega nadzora in za potrebe nagrajevanja uprave v skladu z uspešnostjo družbe. Nadzorni sveti naj bi od uprave prejeli takšne informacije, ki bi jim omogočale učinkovito izvajanje nadzora nad poslovanjem družbe in kompetentno sprejemanje odločitev.

Namen Priporočil za poročanje je izboljšati kakovost poročanja nadzornim svetom. Priporočila so neobvezujoča in jih je treba brati v luči potreb in posebnosti nadzora posamezne družbe ali skupine ter obstoječega notranjega sistema poročanja med upravo in nadzornim svetom oz. revizijsko komisijo in mogočih izboljšav poročanja.


 

 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close