Priporočila in kodeksi

Smernice za komuniciranje za člane nadzornih svetov

Smernice za komuniciranje za člane nadzornih svetov so priporočilo predsednikom in članom nadzornih svetov v družbah, ki jih nadzorujejo, glede njihovega ravnanja pri komuniciranju z zunanjimi javnostmi in mediji.

Priporočil dobre prakse v zvezi s komuniciranjem članov nadzornih svetov v primerljivih mednarodnih kodeksih upravljanja ni, tudi v slovenskem Kodeksu upravljanja javnih delniških družb ne, saj je za komuniciranje z javnostmi in mediji odgovorna družba in v njenem imenu uprava družbe oz. poslovodstvo. Predsednik nadzornega sveta pa zastopa družbo le nasproti upravi ali drugim članom nadzornega sveta in s tem povezano tudi komunicira. Njegova pristojnost je tudi sporočanje sklepov nadzornega sveta.

Namen Združenja nadzornikov Slovenije je s smernicami poudariti, da je pojavljanje članov nadzornih svetov kot posameznikov v medijih neprimerno, kadar za to nimajo pooblastila nadzornega sveta, oz. je primerno zgolj v izjemnih okoliščinah (odstop s funkcije).

Dokument smernic poleg namena in predstavitve vsebine priporočil za komuniciranje vsebuje še predstavitev pogostih primerov iz prakse.


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS in Ljubljanska Borza, d. d kodeks, javne delniške družbe, korporacijsko upravljanje

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS in KPMG priporočila ZNS, revizijske komisije

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložb ...

Poglej dokument
14. 12. 2023 - Priporočila in kodeksi - SDH kodeks, sdh, državne družbe

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close