Priporočila in kodeksi

Smernice za delovanje upravnih odborov

Enotirni sistem upravljanja gospodarskih družb je bil v slovenski pravni red formalno uveden leta 2006 z novelo Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) . To je sistem upravljanja delniške družbe z upravnim odborom in izvršnimi direktorji, medtem ko se dvotirni sistem upravljanja izvaja preko nadzornega sveta in uprave. Od leta 2006 naprej lahko torej delničarji izbirajo med enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja, kar opredelijo v statutu družbe.

Namen ZNS je s smernicami za delo upravnih odborov izpostaviti ključne posebnosti enotirnega sistema upravljanja oziroma razlike v primerjavi z dvotirnim sistemom ter v zvezi s tem oblikovati priporočila dobre prakse, ki rešujejo praktične dileme, izhajajoče iz uporabe določil ZGD-1 ali iz sklicevanja na smiselno uporabo določb za upravne odbore, ki sicer veljajo za nadzorne svete, kot je npr. zapisano v Kodeksu upravljanja javnih delniških družb. Smernice so neobvezujoč avtonomni pravni vir dobre prakse in se lahko uporabljajo tako v javnih delniških družbah kot v delniških družbah, katerih delnice niso uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev. nje vsebuje še predstavitev pogostih primerov iz prakse.

>>> GLEJ TUDI: Vzorec poslovnika o delu UO


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS in Ljubljanska Borza, d. d kodeks, javne delniške družbe, korporacijsko upravljanje

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS in KPMG priporočila ZNS, revizijske komisije

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložb ...

Poglej dokument
14. 12. 2023 - Priporočila in kodeksi - SDH kodeks, sdh, državne družbe

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close