Pravni nasveti

Soglasje delodajalca ob prevzemu nadzorniških funkcij v drugi družbi

V individualni pogodbi o zaposlitvi je navedeno, da je za članstvo v nadzornih svetih družb potrebno pridobiti predhodno pisno soglasje uprave delodajalca. Zanima me, ali je zapis take klavzule v individualni pogodbi o zaposlitvi v slovenski praksi običajen, ter ali je prosta izbira uprave, da soglasje zavrne oz. ga poda, ne glede na to, v kateri družbi  kandidiram za člana NS? Ali bi ravnal korektno, če bi kandidiral na objavljenem javnem pozivu za članstvo v NS družbe in to omejitev navedel ob kandidaturi, nato pa v primeru pozitivne izbire pridobil pisno soglasje uprave? Oziroma bi moral ravnati kako drugače?


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close