Pravni nasveti

Ali se lahko član NS sam odloči na kakšen način bo sodeloval na seji?

11. 02. 2021

nadzorni svetseja

Poslovnik nadzornega sveta glede načina dela nadzornega sveta določa, da nadzorni svet sprejema odločitve v obliki sklepov, ki jih sprejema na sejah. Seje pa se izvajajo praviloma na sedežu družbe, lahko tudi z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij.
Seje nadzornega sveta so zaradi izredne situacije (epidemija) do sedaj potekale izključno z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij (videokonferenčno). Naslednja seja nadzornega sveta bo potekala na sedežu družbe. Eden izmed članov nadzornega sveta bi želel tudi na tej seji prisostvovati z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij in ne na sedežu družbe. Poslovnik nadzornega sveta v zvezi z obveznostmi članov nadzornega sveta določa, da se morajo sej udeleževati in iz seje lahko izostanejo samo iz opravičljivega razloga. Ali je mogoče na podlagi določil poslovnika omogočiti članu, da se sam odloči na kak način bo sodeloval na seji (prišel na sedež oz. prisostvoval videokonferenčno, telekonferenčno ipd.), da izpolni svojo obveznost udeležbe na seji?


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close