Pravni nasveti

Izjava o neodvisnosti če je član NS zaposlen v krovni družbi

Prosimo za pomoč pri izpolnjevanju »Izjave o neodvisnosti«. Veljavni Kodeks SDH v Prilogi 4 »Izjava o neodvisnosti« določa:
»k) Nisem preko družbe / druge pravne osebe / s.p. / svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.«;
»m) Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe).«.
 
Ker je član nadzornega sveta družbe XY d.o.o. zaposlen pri krovni družbi, se je pri izpolnjevanju izjave zastavilo vprašanje, ali mora pri zgoraj navedenih trditvah upoštevati oz. navesti vse pravne posle, ki jih ima krovna družba z družbo XY, d.o.o. kot hčerinsko družbo?


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close