Pravni nasveti

Izjava o neodvisnosti če je član NS zaposlen v krovni družbi

Prosimo za pomoč pri izpolnjevanju »Izjave o neodvisnosti«. Veljavni Kodeks SDH v Prilogi 4 »Izjava o neodvisnosti« določa:
»k) Nisem preko družbe / druge pravne osebe / s.p. / svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.«;
»m) Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe).«.
 
Ker je član nadzornega sveta družbe XY d.o.o. zaposlen pri krovni družbi, se je pri izpolnjevanju izjave zastavilo vprašanje, ali mora pri zgoraj navedenih trditvah upoštevati oz. navesti vse pravne posle, ki jih ima krovna družba z družbo XY, d.o.o. kot hčerinsko družbo?


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close