Pravni nasveti

Ali je lahko neodvisen strokovnjak za področje revizije v RK imenovan v RK NS druge zavarovalnice?

Zavarovalnica, d. d. ima v revizijski komisiji neodvisnega strokovnjaka s področja revizije. Zanima nas ali je lahko kot neodvisen strokovnjak za področje revizije imenovan v revizijsko komisijo nadzornega sveta druge zavarovalnice?
 
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države v določilu 6. 14.7. določa da morajo zunanji člani revizijske komisije biti neodvisni in ne smejo biti v položaju relevantnega morebitnega nasprotja interesov. Priporočilo 6.7.1 tega Kodeksa o izpolnitvi izjave o neodvisnosti iz Priloge 4 se uporablja smiselno tudi za zunanje člane revizijske komisije.
V prilogi 3 Kodeksa so navedeni primeri potencialnega nasprotja interesov, ki ustvarjajo domnevo odvisnosti člana nadzornega sveta.  Pod l) je navedeno »Oseba je član organa nadzora v konkurenčni družbi.«
Po naši oceni navedena določba velja zgolj za člana nadzornega sveta. V tem primeru ne moremo uporabiti analogije s članom nadzornega sveta, ker gre za strokovnjaka s področja revizije. S podpisom izjave o varovanju poslovne skrivnosti se zaveže slednjo varovati. V revizijski komisiji deluje kot neodvisni strokovnjak usposobljen za računovodstvo ali revizijo in je po mojem mnenju lahko imenovan v revizijsko komisijo druge zavarovalnice.
Ali je ta razlaga pravilna? Vljudno prosim, če mi lahko sporočite vaše mnenje glede njegovega imenovanja v revizijsko komisijo druge zavarovalnice.


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close