Pravni nasveti

Zunanja strokovna pomoč članu NS in varovanje poslovnih skrivnosti

Prosimo vas za mnenje o ustreznosti ravnanja nadzornikov glede spoštovanja poslovne skrivnosti družbe d.o.o. Kot predstavnik zaposlenih sem imenovan v Nadzorni svet družbe. Po dogovoru s SD, sem o enem izmed pravnih poslov družbe zaprosil za pravno mnenje odvetniško družbo ter odvetniku posredoval predmetna gradiva.

Nadzorni svet družbe v prejšnji sestavi pri delovanju ni sledil priporočilom SDH in ZNS (kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države). Kljub poizvedovanju pri predsedniku in sekretarju, nisem dobil napotkov in odgovorov, na koga se lahko obrnem za pravni nasvet, zato sem, da bi lahko preveril domneve, zaprosil predsednico Sveta delavcev ali lahko preko sredstev, s katerimi razpolaga Svet delavcev družbe naročim pravno mnenje. Z gradivom s seje Nadzornega sveta sem seznanil le odvetniško družbo in nobene druge osebe. Za ta korak sem se odločil zaradi pomanjkljive predstavitve gradiva na seji Nadzornega sveta, kjer smo poleg ocene ekonomičnosti pričakovali še dodatne argumente in vidike (na primer ustrezna tržna analiza, primerjava z drugimi operaterji, ocena tveganj predstavljenega modela...).

Na podlagi navedenega sem pridobil pravno mnenje, saj menim, da sem kot nadzornik dolžan preveriti vse okoliščine in ob skrbi, da gre za poslovno škodo preveriti zakonitost delovanje uprave družbe in da sem ob tem ravnal z vso potrebno skrbnostjo za zaščito poslovnih skrivnosti.


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close