Pravni nasveti

Število delavskih predstavnikov v NS

13. 04. 2021

sodelovanje delavcev

V družbi je zaposlenih skupaj 28 ljudi.  Organi družbe so v skladu z družbeno pogodbo: 1. direktor, 2. skupščina in 3. nadzorni svet (ki šteje trenutno 5 članov).
Ali prav razumemo Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZArbit), da moramo v družbi oz. podjetju zagotoviti (po določbi 78. člena tega zakona) članstvo predstavnikov delavcev v nadzornem svetu družbe (ali v upravi družbe), pri čemer se število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu določi s statutom družbe, vendar ne sme biti manjše od ene tretjine članov. Ali to pomeni, da bi moralo modificirano število članov nadzornega sveta biti 7 (od tega 2 predstavnika delavcev)?


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close