Pravni nasveti

Odgovornost članov občinskega sveta in nasprotje interesov

Javno podjetje (organizirano kot d.o.o.) katerega predsednik nadzornega sveta sem,  je ustanovljeno s strani treh občin in prodaja zemljišče v ponujeni vrednosti. O prodaji bo odločala skupščina. Občina, v kateri sem (tudi) član Občinskega sveta, ima pri tem odločanju - v skupščini, odločilen glas.
Imam vprašanje v zvezi z mojo materialno in kazensko odgovornostjo glede glasovanja na občinskem svetu občine, ki ima v skupščini odločilen glas. Ali se moram pri glasovanju v občinskem svetu, ko bo le-ta odločal o ne/prodaji kompleksa, izločiti zaradi navzkrižja interesov? Se moram izločiti kljub temu, da nadzorni svet, katerega predsednik sem, ni pristojen za prodajo, glede na to, da lahko ima odločitev nadzornega sveta negativne posledice na poslovanje podjetja, katerega predsednik NS sem jaz? Ali lahko za glasovanje proti prodaji kakorkoli odgovarjam materialno ali kazensko?


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close