Pravni nasveti

Kdaj sklicati sejo NS po volitvah članov NS na skupščini?

Na naslednji skupščini delničarjev bodo izvoljeni 3 člani NS (od skupno šestih). Predlog NS je izvolitev obstoječih članov za nov mandat, a na sami skupščini lahko pride tudi do nasprotnih predlogov in zamenjave članov NS. Ali je treba v določenem roku po seji skupščine sklicati sejo NS? Po terminskem načrtu je seja NS predvidena šele konec leta. »Redni« iztek mandatov članov NS je sicer po skupščini, a delničarji bi na skupščini lahko potrdili sklep, s katerim bi novim članom NS mandat pričel teči takoj. Med člani NS, ki se jim izteka mandat, sta tudi predsednik NS in namestnik. V kolikor oba ne nadaljujeta s članstvom v NS, je treba sklicati konstitutivno sejo. Če pravilno razumem, pa se v primeru, če ostane član NS predsednik NS ali namestnik predsednika NS, skliče redna seja.


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close