Pravni nasveti

Kdaj sklicati sejo NS po volitvah članov NS na skupščini?

Na naslednji skupščini delničarjev bodo izvoljeni 3 člani NS (od skupno šestih). Predlog NS je izvolitev obstoječih članov za nov mandat, a na sami skupščini lahko pride tudi do nasprotnih predlogov in zamenjave članov NS. Ali je treba v določenem roku po seji skupščine sklicati sejo NS? Po terminskem načrtu je seja NS predvidena šele konec leta. »Redni« iztek mandatov članov NS je sicer po skupščini, a delničarji bi na skupščini lahko potrdili sklep, s katerim bi novim članom NS mandat pričel teči takoj. Med člani NS, ki se jim izteka mandat, sta tudi predsednik NS in namestnik. V kolikor oba ne nadaljujeta s članstvom v NS, je treba sklicati konstitutivno sejo. Če pravilno razumem, pa se v primeru, če ostane član NS predsednik NS ali namestnik predsednika NS, skliče redna seja.


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close