Gradiva izobraževanj

Mandatarski sistem - Poročilo Predsedniškega foruma ZNS

11. 02. 2016

kadrovanjeuprava

Predstavitev rezultatov ankete o mandatarskem sistemu v Sloveniji - Poročilo Predsedniškega foruma ZNS

Kaj je mandatarski sistem?
Imenovanje uprave je najpomembnejša naloga nadzornega sveta. Čeprav gre v dvotirnem sistemu upravljanja za zakonsko pristojnost nadzornega sveta za imenovanje članov uprave, ki je opredeljena v 268. členu ZGD-1 in v 82. členu ZSDU za delavskega direktorja, pa lahko v primeru veččlanskih uprav nadzorni svet podeli predsedniku uprave mandat za oblikovanje predloga kandidatov za preostale člane uprav. Mnoge večje družbe pri nas imajo to opredeljeno v statutih družb, čeprav se nadzorni sveti tudi odločajo, da to naredijo s sklepom nadzornega sveta, ki opredeljuje, v katerem delu procesa iskanja in preverjanja kandidatov oz. oblikovanja predloga (eden ali več kandidatov) mu dajejo mandat.
V primeru veččlanskih uprav je vedno izziv izbora ustreznega tima, ki bo pod taktirko predsednika uprave uspešno vodil družbo v mandatnem obdobju. Čeprav je aktivna vloga predsednika uprave pri oblikovanju celotne uprave dobra in priporočljiva praksa, pa te pristojnosti z nadzornega sveta ni mogoče prenesti na kadrovsko komisijo ali druge osebe, kot je v tem primeru predsednik uprave. Mandatarski sistem je zato treba razumeti kot možnost, da predsednik uprave sam predlaga kandidate za člane uprave, imenuje pa jih nadzorni svet, ki s tem tudi prevzame odgovornost za preverjanje kandidatov, izbiro in imenovanje članov uprave.

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

O pomenu in korporativni integriteti v praksi - razvoj kompetenc za nadzornike

Na Združenju nadzornikov Slovenije (ZNS) smo skupaj z drugi ...

Poglej dokument
01. 04. 2022 - Gradiva izobraževanj - Boštjan Trstenjak etika, korporativna integriteta

Priporočila dobre prakse sodelovanje delavcev v organu nadzora

Priporočila dobre prakse sodelovanje delavcev v organu nadz ...

Poglej dokument
05. 10. 2023 - Gradiva izobraževanj - dr. Anja Strojin Štampar in Gorazd Podbevšek sodelovanje delavcev

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close