Raziskave in študije

Samoocenjevanje NS in UO v Sloveniji - anketna raziskava

V aprilu 2011 je Združenje nadzornikov Slovenije prvič predstavilo metodologijo ZNS za samoocenjevanje nadzornih svetov skupaj s Priročnikom za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov. Po dobrih treh letih izkušenj v praksi želimo preveriti kako člani nadzornih svetov ocenjujejo dodano vrednost takšnega postopka, metodologijo in matriko ZNS. K izpolnjevanju vprašalnika so bili poleg predsednikov in članov NS ter UO vabljeni tudi sekretarji teh organov

POTEK: Anketna raziskava o samoocenjevanju nadzornih svetov in upravnih odborov v Sloveniji je potekala med 23.9. in 30.9.2014. Vprašalnik je bil poslan na 3.669 elektronskih naslovov vseh ose v bazi ZNS, pri čemer smo povabili k sodelovanju posameznike, ki so kot član ali sekretar NS ali UO v preteklosti že sodelovali pri samoocenjevanju nadzornega sveta. V celoti izpolnjenih je bilo 56 vprašalnikov.

OPOMBA: Vprašalnik je anonimen in nanj so odgovarjali posamezniki, ki so lahko bili (ali so) člani nadzornega sveta iste družbe v istem obdobju. Rezultati tako povzemajo mnenja posameznikov in ne povprečnega stanja v družbah v Sloveniji.  


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close