Raziskave in študije

Samoocenjevanje NS in UO v Sloveniji - anketna raziskava

V aprilu 2011 je Združenje nadzornikov Slovenije prvič predstavilo metodologijo ZNS za samoocenjevanje nadzornih svetov skupaj s Priročnikom za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov. Po dobrih treh letih izkušenj v praksi želimo preveriti kako člani nadzornih svetov ocenjujejo dodano vrednost takšnega postopka, metodologijo in matriko ZNS. K izpolnjevanju vprašalnika so bili poleg predsednikov in članov NS ter UO vabljeni tudi sekretarji teh organov

POTEK: Anketna raziskava o samoocenjevanju nadzornih svetov in upravnih odborov v Sloveniji je potekala med 23.9. in 30.9.2014. Vprašalnik je bil poslan na 3.669 elektronskih naslovov vseh ose v bazi ZNS, pri čemer smo povabili k sodelovanju posameznike, ki so kot član ali sekretar NS ali UO v preteklosti že sodelovali pri samoocenjevanju nadzornega sveta. V celoti izpolnjenih je bilo 56 vprašalnikov.

OPOMBA: Vprašalnik je anonimen in nanj so odgovarjali posamezniki, ki so lahko bili (ali so) člani nadzornega sveta iste družbe v istem obdobju. Rezultati tako povzemajo mnenja posameznikov in ne povprečnega stanja v družbah v Sloveniji.  


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Poročilo o sestavi in prejemkih uprav in nadzornih svetov javnih delniških družb 2018 – 2022

Poročilo o sestavi in prejemkih uprav in nadzornih svetov javnih delniških družb za obdo ...

Poglej dokument
30. 11. 2023 - Raziskave in študije nagrajevanje

Pobuda 40/33/2026 - Pobuda za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in ...

ZNS pobuda za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolik ...

Poglej dokument
14. 11. 2019 - Raziskave in študije kadrovanje, raznolikost, pobuda4033

Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov v Sloveniji v obdobju 2013-2015

V letu 2016 smo ponovno pripravili raziskavo o gibanjih pre ...

Poglej dokument
11. 10. 2016 - Raziskave in študije nagrajevanje

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close