Pravni nasveti

Ali je izplačilo sejnine odvisno od formata izvedbe seje?

30. 11. 2020

nagrajevanjeseja

Imamo sklep ustanovitelja, ki loči med »sejami« in »korespondenčnimi sejami« in na podlagi tega opredeli različno višino sejnine za člane NS. V zvezi s tem imamo naslednja vprašanja:
1. Če se nekdo redne oz. izredne seje izjemoma udeleži na daljavo (preko komunikacijskega orodja MT), ostali člani pa so v živo na seji, ali mu pripada sejnina za redno/izredno ali za korespondenčno sejo?
2. Če je seja v celoti sklicana kot redna/izredna, a poteka preko komunikacijskega orodja MT za vse člane,  ali vsem pripada sejnina za redno/izredno ali za korespondenčno sejo?
3. Če se nekdo udeleži seje preko glasovnice (skladno s 6. odstavkom 257. čl. ZGD-1), ki jo izroči članu, kakšna sejnina mu pripada – za redno/izredno sejo ali za korespondenčno?


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close