Pravni nasveti

Ali z iztekom mandata v NS preneha tudi mandat v RK NS?

Predsedniku nadzornega sveta, ki je hkrati član revizijske komisije, se je iztekel mandat v nadzornem svetu, pri čemer je bil ponovno imenovan za nov štiriletni mandat. Ali mora nadzorni svet predmetnega člana ponovno imenovati v revizijsko komisijo, čeprav je bil s sklepom nadzornega sveta vanjo imenovan za 4 leta in je sredi mandata? Poslovnik o delu revizijske komisije določa, da mandat članov revizijske komisije traja štiri leta, vendar največ do prenehanja funkcije člana nadzornega sveta. Poslovnik določa »prenehanje funkcije« v nadzornem svetu kot razlog predčasnega prenehanja članstva v revizijski komisiji in ne »potek/prenehanje mandata« v nadzornem svetu kot razlog za prenehanje članstva v revizijski komisiji. Smatramo, da navedenemu članu NS članstvo v revizijski komisiji ni prenehalo zaradi poteka mandata in ponovnega imenovanja za nov mandat. Funkcijo v nadzornem svetu namreč opravlja neprekinjeno (res pa, da v dveh mandatih), zato mu mandat v revizijski komisiji teče naprej, do izteka štiriletnega mandata v revizijski komisiji (če ne pride do predčasnega odstopa ali odpoklica).


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close