Pravni nasveti

Trajanje mandata direktorja, če je sklep NS v nasprotju s statutom družbe

14. 10. 2020

nadzorni svetdirektor

Direktorju družbe je nadzorni svet eno leto pred iztekom mandata podelil nov mandat. Po opravljenem razgovoru in tehtanju vseh argumentov je NS sprejel sklep o podaljšanju mandata, po izteku veljavnega, še za dve leti in pol. Ker gre za osebo, ki ni zaposlena v podjetju, je z njim sklenil novo podjemno pogodbo za dve leti in pol, ki pa se izteče novembra 2020. V statutu družbe je opredeljen 5 letni mandat direktorja, zato je direktor zahteval nadaljnje podaljšanje mandata za dve leti in pol do skupno 5-letnega mandata, v nasprotnem pa napovedal sodni spor.

  • Ali lahko NS s sklepom, da je sklep prejšnjega NS sprejet v neskladju s statutom in ugotovi, da mandat direktorja traja še dve leti in pol?
  • Ali drži, da ker se podjemna pogodba izteče novembra 2020, ni osnove oziroma zavez po tej pogodbi?
  • Ali ponujena nova pogodba za obdobje do izteka mandata lahko vsebuje nove elemente, ki bolj zavezujejo direktorja in na novo definirajo višino prejemkov direktorja?

 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close