Pravni nasveti

Dostop do arhiva gradiv po izteku mandata v NS

  1. Ali ima član nadzornega sveta po izteku mandata pravico do posedovanja arhiva gradiv in elektronske komunikacije iz časa svojega mandata ob zavezi (izjavi), da bo z njim ravnal skrbno in da odgovarja za vso škodo, ki bi nastala v primeru neskrbnega ravnanja?
  2. Kako je v takšnem primeru z gradivi, ki so bila dosegljiva samo v varni sobi?
  3. V primeru, da je pod točko 1 negativni odgovor, kakšne možnosti ima bivši član nadzornega sveta za dokazovanje dolžne skrbnosti v morebitnih sodnih postopkih po izteku mandata?
  4. Ali lahko omejevanje dostopa do zapisnikov sej nadzornega sveta po izteku mandata v obliki, da lahko vidi samo svoje izjave, ocenimo kot poseg v osnovne pravice člana nadzornega sveta?

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close