Pravni nasveti

Kako pridobimo ugotovitve ali sklepe o javnem nadzoru nad zunanjimi revizorji, ki ga opravlja Agencija za javni nadzor nad revidiranjem?

V Vprašalniku za samoocenjevanje dela RK je v 33. vprašanju zastavljeno naslednje vprašanje: “Ali je RK pri pripravi priporočila za imenovanje zunanjega revizorja upoštevala vse ugotovitve ali sklepe o javnem nadzoru nad zunanjimi revizorji, ki ga opravlja Agencija za javni nadzor nad revidiranjem?”

Kaj so ti sklepi in ugotovitve oz. kje se jih lahko najde? Ali se nanašajo na konkretno družbo, kjer je bil nadzor opravljen in so bila izdana npr. priporočila in sklepi ter je mišljeno, da je RK ob naslednjem imenovanju upoštevala izdane sklepe in priporočila?


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close