Pravni nasveti

Veljavnost glasovanja na dopisni seji, če niso oddane vse glasovnice?

10. 03. 2020

seja NS

Nadzorni svet, ki šteje 3 člane, je sklical korespondenčno sejo. Po poteku roka za glasovanje je bilo ugotovljeno, da je en član glasoval ZA sprejem sklepov (oz. oddal veljavno glasovnico), ostala dva člana pa nista oddala glasovnice in se tudi nista izjasnila, ali se z vsebino predlaganih sklepov strinjata, ali se ne strinjata.
Vprašanja so sledeča:
- Ali je glasovanje v zgoraj opisanem primeru sploh veljavno (glede na to, da je bila oddana le ena glasovnica oz. se dva člana nista udeležila glasovanja)
- Če je seja veljavna – ali se tak sklep lahko smatra kot sprejet?
- Če je seja veljavna – ali se sejnina izplača samo članu, ki je glasoval, ali tudi ostalima dvema?
- Ali je v navedenem primeru dopusten ponovni sklic korespondenčne seje z istimi predlogi sklepov oz.
- Ali je v navedenem primeru obvezno predloge sklepov, ki so bili predmet obravnave na korespondenčni seji, (kljub nujnosti) uvrstiti na prvo redno sejo.


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close