Pravni nasveti

Veljavnost glasovanja na dopisni seji, če niso oddane vse glasovnice?

10. 03. 2020

seja NS

Nadzorni svet, ki šteje 3 člane, je sklical korespondenčno sejo. Po poteku roka za glasovanje je bilo ugotovljeno, da je en član glasoval ZA sprejem sklepov (oz. oddal veljavno glasovnico), ostala dva člana pa nista oddala glasovnice in se tudi nista izjasnila, ali se z vsebino predlaganih sklepov strinjata, ali se ne strinjata.
Vprašanja so sledeča:
- Ali je glasovanje v zgoraj opisanem primeru sploh veljavno (glede na to, da je bila oddana le ena glasovnica oz. se dva člana nista udeležila glasovanja)
- Če je seja veljavna – ali se tak sklep lahko smatra kot sprejet?
- Če je seja veljavna – ali se sejnina izplača samo članu, ki je glasoval, ali tudi ostalima dvema?
- Ali je v navedenem primeru dopusten ponovni sklic korespondenčne seje z istimi predlogi sklepov oz.
- Ali je v navedenem primeru obvezno predloge sklepov, ki so bili predmet obravnave na korespondenčni seji, (kljub nujnosti) uvrstiti na prvo redno sejo.


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close