Pravni nasveti

Kakšna je dobra praksa glede mandatov za zunanje člane komisij nadzornega sveta in predčasnega prenehanja teh mandatov?

Sem zunanji član revizijske komisije s štiriletnim mandatom, ki mi poteče čez dve leti. Po nedavni zamenjavi članov nadzornega sveta v tej družbi še ni bilo seje revizijske komisije. Pravkar sem bil obveščen, da me je NS s sklepom odpoklical oz. mi je predčasno prenehal mandat. Zanima me kakšna je dobra praksa glede mandatov za zunanje člane komisij nadzornega sveta in predčasnega prenehanja teh mandatov?

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb v 18.3 načelu pravi: 'Mandat zunanjih članov komisij ni vezan na mandat članov nadzornega sveta. Nadzorni svet lahko kadarkoli zamenja zunanjega člana komisije.' Priporočilo torej velja, da so zunanji člani komisij nadzornega sveta .....

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close