Priporočila in kodeksi

Strokovna razprava ZNS: O pomenu dinamike na sejah nadzornih svetov

Ključ do učinkovitejšega korporativnega upravljanja leži v izboljšanju socialne dinamike na sejah nadzornega sveta – kako uprave in nadzorni sveti medsebojno sodelujejo ter kakšne so njihove interakcije na sejah. Pri tem so ključnega pomena kompetentnost, integriteta in konstruktivno delovanje vsakega posameznega člana nadzornega sveta in uprave.
V praksi pogosto zaznana kultura pasivnosti, ki se odraža v osredotočenosti nadzornega sveta na skladnost pri svojem delovanju,  je prav tako škodljiva kot v preteklosti prevladujoča ceremonialna kultura nadzornega sveta in njegovega odnosa do uprave v maniri »gentlemen's cluba«. Če je prvo nadomestilo drugo, še nismo na poti napredka na tem področju. Model pasivnega nadzornega sveta, ki zahteva minimalen angažma nadzornega sveta, ki je zgolj v vlogi nekoga, ki potrjuje ali se seznanja z odločitvami uprave, je postal nov tradicionalni model.

Ker tematika sodi med »mehke« teme in je predmet nenehnega proučevanja različnih ved, si nikakor ne domišljamo, da imamo jasen odgovor za omenjeni nadzorniški izziv. S tem prispevkom pa vas želimo opozoriti na pasti in opozorilne znake nezdrave dinamike.


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS in Ljubljanska Borza, d. d kodeks, javne delniške družbe, korporacijsko upravljanje

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS in KPMG priporočila ZNS, revizijske komisije

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložb ...

Poglej dokument
14. 12. 2023 - Priporočila in kodeksi - SDH kodeks, sdh, državne družbe

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close