Pravni nasveti

Ali sekretarja RK v odvisni družbi SJI imenuje NS obvladujoče družbe?

V obvladujoči družbi imamo NS in njegovo revizijsko komisijo (RK). Sekretar NS, ki je imenovan, opravlja naloge tudi v RK NS. V poslovniku o delu RK je zapisano, da se določila o sekretarju v poslovniku o delu NS obvladujoče družbe uporabljajo tudi za RK, če ni drugače določeno (ni). V poslovniku o delu NS pa piše, da sekretarja imenuje NS. RK obvladujoče družbe opravlja naloge RK tudi v treh odvisnih družbah SJI. Za te naloge bo imenovan drug sekretar, sicer ista oseba za vse tri družbe. V poslovniku o delu RK je zapisano, da se za delo RK poslovnik smiselno uporablja tudi v družbah SJI, če ni določeno drugače. Vprašanje je, ali sekretarja RK v odvisni družbi SJI imenuje NS obvladujoče družbe, ki v teh družbah SJI ni organ družbe, ali pa to glede na zapis »smiselno uporablja«, s sklepom o imenovanju naredi skupščina posamezne družbe (družbenik), ki je nadzorni organ v družbah (nimajo NS)? Ali pa to lahko celo uredi sama RK, na prvi seji v družbi SJI s svojim sklepom? Seveda bo sklep sprejet za vsako od treh družb ločeno.

Odgovor:

Pri imenovanju sekretarja NS gre za administrativno vlogo in podporo delu revizijske komisije, zato če se ta oseba razlikuje od sekretarja nadzornega sveta, naj ga imenuje revizijska komisija sama, nadzorni svet pa naj je s tem seznanjen....


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close