Pravni nasveti

Ali sekretarja RK v odvisni družbi SJI imenuje NS obvladujoče družbe?

V obvladujoči družbi imamo NS in njegovo revizijsko komisijo (RK). Sekretar NS, ki je imenovan, opravlja naloge tudi v RK NS. V poslovniku o delu RK je zapisano, da se določila o sekretarju v poslovniku o delu NS obvladujoče družbe uporabljajo tudi za RK, če ni drugače določeno (ni). V poslovniku o delu NS pa piše, da sekretarja imenuje NS. RK obvladujoče družbe opravlja naloge RK tudi v treh odvisnih družbah SJI. Za te naloge bo imenovan drug sekretar, sicer ista oseba za vse tri družbe. V poslovniku o delu RK je zapisano, da se za delo RK poslovnik smiselno uporablja tudi v družbah SJI, če ni določeno drugače. Vprašanje je, ali sekretarja RK v odvisni družbi SJI imenuje NS obvladujoče družbe, ki v teh družbah SJI ni organ družbe, ali pa to glede na zapis »smiselno uporablja«, s sklepom o imenovanju naredi skupščina posamezne družbe (družbenik), ki je nadzorni organ v družbah (nimajo NS)? Ali pa to lahko celo uredi sama RK, na prvi seji v družbi SJI s svojim sklepom? Seveda bo sklep sprejet za vsako od treh družb ločeno.

Odgovor:

Pri imenovanju sekretarja NS gre za administrativno vlogo in podporo delu revizijske komisije, zato če se ta oseba razlikuje od sekretarja nadzornega sveta, naj ga imenuje revizijska komisija sama, nadzorni svet pa naj je s tem seznanjen....


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close