Pravni nasveti

Število predstavnikov delavcev v NS po ZSDU

Nadzorni svet bo imel 4 člane in sicer 3, ki bodo zastopali interese ustanoviteljic in 1, ki bo zastopal interese delavcev in bo izvoljen v skladu z ZSDU. V skladu z 79. členom ZSDU število predstavnikov delavcev v NS ne sme biti manjše od ene tretjine članov in ne večje od polovice vseh članov NS družbe. Ali glede na 4 člane  (1/3 predstavlja 1,3 člana) ustreza da je samo 1 član predstavnikov delavcev (se pač 1,3 zaokroži na 1), ali bi morala biti 2? Torej skupaj 5 članov (2 predstavnika delavcev).

Odgovor:

V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da 79. člen ZSDU izrecno določa, da število predstavnikov nadzornega sveta (v družbah, ki so zavezane z določili ZSDU) ne sme biti manjše od 1/3 članov ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close