Pravni nasveti

Pristojnosti in naloge revizijske komisije NS

04. 11. 2021

revizijske komisije

Na vas se obračam s prošnjo, da potrdite ali ovržete moje razmišljanje o pristojnostih dela revizijske komisije.
Menim, da je revizijske komisije posvetovalno telo nadzornemu svetu, ki mu o svojem delovanju oz. ugotovitvah tudi poroča. Nikakor pa ne, kot se dogaja, da revizijska komisija brez vednosti ali sklepa nadzornega sveta zahteva od poslovodstva podrobnejše podatke, izpise in poročila o poslovanju. Gre za sum pridobivanja informaciji z namenom, ki ni izboljšanje poslovanja. Menim, da bi o takem ravnanju moral biti NS obveščen. Ali se motim?

Odgovor:

Pristojnosti revizijske komisije so opredeljene v 280. členu ZGD-1, ki določa, da so naloge revizijske komisije sledeče:

  • spremlja postopek računovodskega poročanja ter pripravlja priporočila in predloge za zagotovitev njegove celovitosti,
  • spremlja učinkovitost in uspešnost ...

 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close