Pravni nasveti

Ali si svet delavcev lahko sam podaljša mandat do nadomestnih volitev?

11. 11. 2021

sodelovanje delavcev

Članoma sveta delavcev družbe d.o.o. je pretekel mandat s v septembru 2021. Izvedene so bile volitve, ki so zaradi premajhnega števila volivcev neveljavne. Tako je potrebno počakati na nove volitve (60 dni). Medtem so stari člani sveta delavcev izvedli sejo – november 2021 (1. korespondenčna seja). V prvem sklepu so ugotovili, da so volitve neveljavne in bo dosedanji svet delavcev opravljal tekoče delo in naloge sveta delavcev do novih volitev. V drugem sklepu so ugotovili, da do novih izvolitev članov sveta delavcev, dosedanja člana zastopata svet delavcev v nadzornem svetu družbe d.o.o.

Vprašanje je: Ali z zgoraj navedenim načinom in pristopom dela sveta delavcev družbe d.o.o., stara člana lahko nadaljujeta z delom v nadzornem svetu ali ne?

Odgovor:
V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da je družba načeloma vezana na sklepe sveta delavcev glede imenovanja članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev. Vsekakor pa je družba hkrati dolžna varovati zakonitost delovanja družbe, kar vključuje tudi zakonitost sestave organov družbe. V konkretnem primeru je edino relevantno vprašanje ali lahko svet delavcev, ki mu je mandat pretekel, deluje do nadomestnih volitev. Ali si torej svet delavcev lahko...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close