Pravni nasveti

Spremembe sklica skupščine za že sklicane skupščine v primeru poslabšanja epidemioloških razmer

11. 11. 2021

skupščinecovid

Družba d.d., je minuli petek na zahtevo večinskega delničarja objavila sklic skupščine, pri čemer naj bi skupščina potekala na sedežu družbe v fizični obliki. Glede na epidemiološko situacijo nas skrbi, da bi Vlada RS zaostrila ukrepe in prepovedala tovrstna (skupščinska) zbiranja/druženja. V statutu družbe smo letos v 18. členu omogočili pravno podlago za izvedbo elektronske skupščine, pri čemer nas zanima naslednje:
-    če bi bila z ukrepi prepovedana izvedba skupščina v fizični obliki, bi želeli obdržati datum, ki smo ga predvideli za skupščino in bi spremenili samo način izvedbe skupščine ter o tem obvestili delničarje. Ali je to sploh možno? Če je odgovor pritrdilen, nas zanima še, kdaj najkasneje pred datumom skupščine bi lahko o spremenjenem načinu izvedbe skupščine obvestili delničarje (v Delu, na spletnih straneh Ljubljanske borze, na spletnih straneh družbe in na AJPES-u, kjer smo objavili sklic)?

Odgovor:
Ker so določila Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) v delu določanja odstopa od siceršnje ureditve področja skupščin skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) veljala le za čas epidemije COVID-19, je treba konkretno vprašanje presojati zgolj z vidika sistemskih rešitev, kot jih ponuja veljavni ZGD-1. Pri tem velja poudariti, da...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close