Pravni nasveti

Korporativno upravljanje v občinskem podjetju

Imam nekaj vprašanj vezanih na korporativno upravljanje v občinskem podjetju:

  1. V kolikor je ustanovitelj d.o.o. občina (občinsko podjetje) ali je skupščina v tem primeru občinski svet (OS)?
  2. OS je imenoval nadzorni svet in direktorja podjetja (gre za enostavno družbo). Ali je glede direktorja to skladno z 268. čl. ZGD-1 ali bi moral direktorja imenovati NS?
  3. Kdo skliče prvo sejo NS v tem primeru?
  4. Kdo določi predsednika NS? Ali ga izberejo člani NS na prvi seji?
  5. Kdo sprejme poslovnik NS v primeru občinskega podjetja? Imate kakšen primer takšnega poslovnika?
  6. Glede načina imenovanja NS s strani občinskega sveta naj bi sprejeli poseben akt glede imenovanja članov NS. Imate mogoče kak vzorec takšnega akta?

Odgovor:

  1. Kar se tiče korporacijskega prava je družbenik zakoniti zastopnik pravne osebe, torej občine. To je običajno župan, je pa res, da je z akti občine (npr. odlokom o ustanovitvi) lahko določen drugačen način oblikovanja volje občine. Zlasti je težava v tem, da župan krši...

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close