Pravni nasveti

Korporativno upravljanje v občinskem podjetju

Imam nekaj vprašanj vezanih na korporativno upravljanje v občinskem podjetju:

  1. V kolikor je ustanovitelj d.o.o. občina (občinsko podjetje) ali je skupščina v tem primeru občinski svet (OS)?
  2. OS je imenoval nadzorni svet in direktorja podjetja (gre za enostavno družbo). Ali je glede direktorja to skladno z 268. čl. ZGD-1 ali bi moral direktorja imenovati NS?
  3. Kdo skliče prvo sejo NS v tem primeru?
  4. Kdo določi predsednika NS? Ali ga izberejo člani NS na prvi seji?
  5. Kdo sprejme poslovnik NS v primeru občinskega podjetja? Imate kakšen primer takšnega poslovnika?
  6. Glede načina imenovanja NS s strani občinskega sveta naj bi sprejeli poseben akt glede imenovanja članov NS. Imate mogoče kak vzorec takšnega akta?

Odgovor:

  1. Kar se tiče korporacijskega prava je družbenik zakoniti zastopnik pravne osebe, torej občine. To je običajno župan, je pa res, da je z akti občine (npr. odlokom o ustanovitvi) lahko določen drugačen način oblikovanja volje občine. Zlasti je težava v tem, da župan krši...

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close